Partner over Barrista

Barrista ervaar ik als een betrouwbare partner en een schoonmaakbedrijf dat milieu, kwaliteit, ergonomie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. Zo is Barrista vanaf het begin gaan investeren en werken met de modernste schoonmaak materialen en schoonmaakmiddelen om mens en milieu zo min mogelijk te belasten. Het personeel krijgt tevens volop de gelegenheid zich te ontplooien door opleiding en begeleiding, met als gevolg een stabiele organisatie die een hoge kwaliteit van schoonmaak tegen redelijke kosten kan realiseren.
Bij Barrista facilitair bedrijf is de klant te allen tijde koning. Niets is hen te veel en alles wordt binnen een acceptabel termijn opgelost of ingevuld.

André Goud

Accountmanager

gelec

RAS

RASras

Algemeen

De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is in 1991 opgericht door de sociale partners: CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB).

Belangrijke taak van de RAS is het vervullen van een adviserende functie richting de branche. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen, arbeidsomstandigheden, en toepassing en het toezien op naleving van de CAO.

Vloeronderhoud, hoezo lange termijn?

kolumn: Vloeronderhoud, hoezo lange termijn?

Als we kijken naar alle ontwikkelingen in het facilitaire werkveld gecombineerd met de huidige economische crisis, moet ik af en toe nadenken over het belang op lange termijn, vijf jaar en langer in relatie tot onze klanten met veelal kortere termijncontracten. Jazeker, vijf jaar is met de snelle technische ontwikkelingen en marktomstandigheden al een lange tijd! Om dit naar vloeronderhoud toe te vertalen: welk belang hebben aannemers in de schoonmaakbranche nog dat het onderhoud van vloeren optimaal is en voor de opdrachtgever kostenbesparend op de langere termijn?

We lezen in de vakbladen artikelen over producten die vanuit de fabriek op vloeren zijn aangebracht. Andere producten die volgens de brochures minimaal vijf jaar dieptereiniging en een beschermlaag zetten van bijvoorbeeld linoleumvloeren overbodig maken. Ik spreek hier geen oordeel over uit!

Als we dus kijken naar de contracttermijnen van zeer veel contracten, dan doet zich de vraag voor of het voor schoonmaakbedrijven interessant is om in duur(zaam) vloeronderhoud te investeren. Immers, na “hen de zondvloed” of “als we de keuring maar doorkomen”. De opdrachtgever investeert ook niet in een langdurige relatie, soms hierover al dan niet terecht geadviseerd. Opdrachtgevers moeten ‘ze’ tenslotte scherp houden (?).

Kijken we ook naar het contractuele prijsniveau waarmee dit soort onderhoud aangeboden is en uitgevoerd moet worden, dan is het duidelijk dat voor investeringen nu, gelet op de langere termijn, ook geen ruimte is. Dat geldt ook als het periodieke vloerenonderhoud door de hoofdaannemer ook nog eens wordt uitbesteed. De vraag: hoe kan de aannemer/onderaannemer dan nog wat verdienen en tegelijk kwaliteit kan leveren door vloeren goed te diepstrippen en met kwaliteitproducten van A-merken te behandelen? Hoe groot is dan de verleiding? Laat u zich alleen door prijs leiden? Belang klant?

Toevallig sprak ik recent iemand die mij expliciet een voorbeeld gaf van een zeer grote opdrachtgever. De (grote) contractbeheerder presenteerde een gefundeerd stuk over een serieuze besparing op de langere termijn, waarvoor nu beperkt geïnvesteerd moest worden. Resultaat: de contractbeheerder – met een beperkte contracttermijn – moest het zelf maar oplossen. En niet: hoe kunnen we het samen oppakken? Einde discussie. Hoezo, lange termijn?

 

Eén mens brengt 37 miljoen bacteriën in omloop

bacterieEén persoon in een kamer resulteert elk uur in 37 miljoen extra bacteriën in de lucht, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar bacteriën. Zo achterhaalden onderzoekers eerder al met welke bacteriën we in alledaagse situaties te maken krijgen. Maar voor het eerst is nu onderzocht welke bijdrage één mens aan de hoeveelheid bacteriën in een kamer levert.

Klaslokaal
De onderzoekers analyseerden de deeltjes in een klaslokaal op de begane grond van de universiteit. Het onderzoek duurde acht dagen, zo is in het blad Indoor Air te lezen. Vier van de acht dagen was de kamer bezet. En de deuren en ramen werden zoveel mogelijk dicht gehouden.

WIST U DAT…

…resistente bacteriën ouder zijn dan antibiotica?

Grotere deeltjes
Wanneer er mensen in de kamer aanwezig waren, bevonden zich in de lucht aanzienlijk meer bacteriën en schimmels. Ook waren de deeltjes waaraan deze zich hechtten aanzienlijk groter. En dat is belangrijk: de grootte van de deeltjes beïnvloedt namelijk of ze gefilterd en dus uit de lucht kunnen worden gehaald of rond blijven zweven. Zo’n achttien procent van alle bacteriën in de kamer was afkomstig van mensen.

37 miljoen
Wanneer één mens de kamer binnenkwam, kwamen er in de lucht gemiddeld zo’n 37 miljoen bacteriën bij. Een groot deel daarvan bevindt zich reeds in de kamer – bijvoorbeeld in de vloerbedekking – en wordt door toedoen van de binnenkomer weer in omloop gebracht. “De meeste mensen verplaatsen wat eerder al is achtergelaten,” verelt onderzoeker Jordan Peccia in een persbericht van de universiteit van Yale. “Het stof op de vloer blijkt een belangrijke bron van de bacteriën die we inademen te zijn.”

Al die miljoenen bacteriën: u zou er kriebelig van worden. Toch is het onderzoek niet direct reden tot zorg. Slechts een heel klein deel van de bacteriën – minder dan 0,1 procent – kan ons ook echt ziek maken. Toch is het wel heel belangrijk dat onderzoekers weten waar bacteriën zich ophouden en hoe ze zich verspreiden. Hopelijk leidt het tot effectieve methoden om de lucht te zuiveren.

Man heeft meer bacteriën op zijn bureau dan de vrouw

werkplekOp kantoor barst het van de bacteriën, maar op de werkplek van een man bevinden zich er net even meer dan op de werkplek van een vrouw. Dat concluderen wetenschappers.

De onderzoekers bezochten 90 kantoren in New York, Tucson en San Francsico. In elk kantoor namen ze op vijf dezelfde typen oppervlaktes een monster af. Zo veegden ze even over een stoel, een telefoon, een computermuis, een toetsenbord en een bureau. De monsters werden naar de universiteit van Arizona gestuurd en bestudeerd.

Telefoon
Alle oppervlakken bleken bacteriën te bevatten. Maar de meeste bacteriën bevonden zich op de telefoon en stoel. De kantoren in San Francisco waren ietsje schoner dan die in New York en Tucson.

WIST U DAT…

…een mens al snel zo’n 37 miljoen bacteriën in omloop brengt?

Man versus vrouw
Ook bleken er verschillen te zijn tussen de werkplekken van mannen en vrouwen. De werkplek van mannen bevatte gemiddeld meer bacteriën dan die van vrouwen. Er waren geen verschillen in diversiteit tussen bacteriën op de werkplek van vrouwen of mannen. Dat de werkplek van mannen meer bacteriën bevat, is goed te verklaren, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE. “Mannen wassen hun handen minder en poetsen hun tanden minder dan vrouwen en worden over het algemeen gezien als iets slonziger.” Ook kan het iets met lichaamsgrootte te maken hebben. “Aangezien mannen gemiddeld groter zijn dan vrouwen hebben ze ook een groter huidoppervlak en een grotere neusholte en mondholte en dus een groter oppervlak voor bacteriën. Dus naast dat ze minder hygiënisch zijn, is het ook mogelijk dat mannen meer bacteriën in hun omgeving verspreiden.”

De meeste bacteriën op kantoor zijn echt van mensen afkomstig. Zo werden er bacteriën aangetroffen die normaal gesproken in de mond of in het maag- en darmstelsel voorkomen. Ook werden er wat bacteriën gevonden die afkomstig waren uit de grond. Hoewel het met bacteriën gevulde kantoor dankzij dit onderzoek een plaats lijkt die u moet mijden, is er echt geen reden voor paniek. “De meeste met mensen geassocieerde bacteriën die we vonden vormen enkel een probleem voor individuen met een ernstig aangetast immuunsysteem.”

Telefoonbacteriën

telefoonWat hebben een mobiele telefoon en zijn eigenaar gemeen? Meer dan je denkt. Nieuw onderzoek toont aan dat een groot deel van de bacteriën die op en in ons leven ook op onze mobiele telefoons te vinden zijn.

Onderzoekers van de universiteit van Oregon bestudeerden de bacteriën die op de wijsvinger en duim van zeventien proefpersonen voorkwamen. Vervolgens keken ze naar de bacteriën op het touchscreen van de mobiele telefoons van deze proefpersonen.

Overeenkomsten
Ze ontdekten dat er grote overeenkomsten waren. Maar liefst 82 procent van de bacteriën die op de vingers en duimen van de proefpersonen leefden, waren ook op hun mobiele telefoons te vinden. Opvallend genoeg waren de overeenkomsten groter voor vrouwen dan voor mannen.

De bacteriën
De bacteriën die het meest op de handen en de mobiele telefoons voorkwamen, behoorden tot de geslachtenStreptococcusStaphylococcus en Corynebacterium. Al deze bacteriën komen overvloedig in en op mensen terug. De eerste bacterie voornamelijk in de mond, de andere twee voornamelijk op de huid.

Dat er zulke grote overeenkomsten zijn tussen het microbioom – alle bacteriën die in en op ons leven – van mensen en hun mobiele telefoons lijkt misschien een beetje eng. Maar de onderzoekers zien het vooral als iets nuttigs. “We zijn heel geïnteresseerd in de mogelijkheid om persoonlijke eigendommen van mensen te gebruiken om de gezondheid en het contact met de omringende omgeving te monitoren,” stelt onderzoeker James F. Meadow. Als we in de toekomst willen uitsluiten dat bijvoorbeeld ziekenhuisbezoekers bepaalde ziekteverwekkers in of uit het ziekenhuis dragen, hoeven we deze bezoekers wellicht niet meer helemaal te onderzoeken, maar enkel te kijken wat er op hun mobiele telefoon leeft. De onderzoekers wijzen er bovendien op dat mobiele telefoons direct contact maken met een groot deel van de omgeving van de mens en nuttig kunnen zijn wanneer we willen weten in hoeverre iemand is blootgesteld aan biologische bedreigingen of ongebruikelijke bronnen van bacteriën die niet per se in het menselijk microbioom geïntegreerd worden.

 

Uit onderzoek blijkt dat de mobiele telefoon vol met bacteriën zit. Waaronder bacteriën die op het toilet leven.

Wetenschappers gingen de straat op in Engeland en veegden over 400 mobiele telefoons en de handen van de eigenaren van deze GSM’s. De wattenstaafjes die daarvoor gebruikt werden, werden uitgebreid bestudeerd.

Schokkend
En dat levert tamelijk schokkende resultaten op. Zo blijken 16 procent van de telefoons en een even groot percentage handen de bacterie Escherichia coli te bevatten. Deze bacterie komt voor in onze darmen en bewijst dat zelfs sporen van ontlasting op onze telefoons zitten.

WIST U DAT?

…lichtgevende bacteriën een geheime code kunnen vormen?

Hand en telefoon
Het onderzoek bewijst dat de bacteriën die op onze handen zitten ook op onze telefoon kunnen gedijen. Onderzoeker Ron Cutler wijst er ook nog even op dat we onze telefoon natuurlijk regelmatig dicht bij onze mond brengen.

De kans dat we daadwerkelijk ziek worden door deze bacteriën is klein. Toch kan het volgens de onderzoekers geen kwaad om de handen regelmatig (zeker na het bereiden van eten en bezoek aan het toilet) grondig te wassen.

Clusteren

Clusteren wordt volgens Barristafacilitair BV belangrijk, dus eén partij aan tafel.

De trend volgens barristafacilitair BV: clusteren. Bij heel veel bedrijven zijn de facilitairetaken uitbesteed aan een scala aan specialisten: schoonmakers, fleet-support, inkoop,gebouwbeheer etcetera. Niet zelden heeft een multinational vijfhonderd  leveranciers waarmee zij zaken doet. Schoonmaak was al niet één partij, maar ondergebracht bij partijen als ramenwassers, ongediertebestrijders, tuinonderhoud en binnenschoonmakers. Barristafacilitair BV: ‘Wat je nu ziet, is dat grote organisaties alle facilitaire diensten bij één partij onderbrengen. Sommige partijen hebben intern al de slag gemaakt zodat ze dat kunnen organiseren voor het grootbedrijf. Het zogenaamde integrated facility management. Dat maakt de bestuurbaarheid van de organisatie natuurlijk veel groter.’Enerzijds is dat een laatste middel tot kostenbesparing. Eén partij zal het immers goedkoper kunnen dan heel veel partijen. Maar er is een andere reden voor deze trendbreuk. Barristafacilitair BV: ‘Als je met één facilitair coördinerende partij gaat werken, wordt de wederzijdse afhankelijkheid veel groter. In plaats van uitknijpen, moet je gaan samenwerken. Facilitair dienstverleners zijn genoodzaakt innovatief mee te gaan denken met hun opdrachtgever; toegevoegde waarde gaan bieden.’

Barristafacilitair BV voelt dat het die kant op gaat, maar het is een lastig proces. ‘We zijn decennialang bezig geweest om vooral uit te knijpen. Nu moeten facilitaire dienstverleners opeens toegevoegde waarde gaan bieden. Dat knarst. Maar ik zie dat grote dienstverleners de organisatie nu aan het structureren zijn in clusters als health, aviation, eduction in plaats van catering, inkoop of schoonmaak. Voor zo’n sector doen ze dan alles.’

HR-syndroom

Facility management leidt aan een soort zelfde syndroom als HR: ze zijn steeds belangrijker voor een organisatie, maar ze zitten zelden of nooit aan de bestuurstafel; daar waar besloten wordt. Uiteindelijk krijgen ze van de Raad van Bestuur vooral de opdracht om zo goedkoop mogelijk de non-core te organiseren. Barristafacilitair BV erkent dat Calimero-gevoel en zegt dat met het clusteren van dienstverleners tot één partij de Raad van Bestuur voor facility management al een stuk dichterbij komt. Dat heeft ook alles met het nieuwe werken te maken. Barristafacilitair BV: ‘Als ik als medewerker van Shell in Angola problemen heb met mijn PC, kom ik vast wel ergens bij een helpdesk uit. Maar morgen heeft diezelfde medewerker een pensioenvraag; komt hij weer bij een andere helpdesk terecht. Waarom geen persoonlijk adviseur of centrum waar alles samenkomt om jouw probleem op te lossen? Mensen werken overal en nergens, kantoren kunnen kleiner, dus kun je niet meer in zuilen denken. IT, HR, werkplekbeheer… alles haakt meer en meer op elkaar in en de klassieke invulling van deze diensten, inclusief facility management, gaat verdwijnen. Tegenwoordig noemen we dat business support services.’

Outscouring

Soms hoor je geluiden dat outsourcing, een kernbegrip in facility management anno 2014, op zijn retour is. Dat bedrijven weer meer in-house gaan doen. Barristafacilitair BV gelooft er niet in. ‘Akzo weet veel van vezels en verf, maar waarom moeten ze zich verdiepen in catering of beveiliging? Wetgeving en regels zijn tegenwoordig zo complex en veranderen zo snel, dat het gewoon niet meer bij te houden is. Koop je nu een draadloos netwerk in of zonnecellen als energieleverancier op het dak, over twee jaar is er weer een compleet nieuwe generatie. Dat houd je niet bij als organisatie. Outsourcing is en blijft onze overtuiging.’

Gevraagd naar de grootste uitdaging waar facility management 2.0 voor staat op dit moment, De doelstelling van facility management moet zijn: hoe kan ik de primaire business van de organisatie verbeteren door toegevoegde waarde te bieden? Dat is meer dan dom taken uitvoeren zoals tot voor kort. Functioneel goed schoonmaken, dat kunstje kennen we wel. We moeten in alle gebieden van facility management meer gaan letten op hospitality: klantvriendelijkheid. Mensen helpen plezierig te werken. Nu is er misschien crisis, maar er komt een moment dat er weer een war for talent komt. Dan kan facility management, bijvoorbeeld met het inrichten van nieuwe, moderne werkplekken, eraan bijdragen dat mensen eerder voor bedrijf X of Y kiezen. Kijk bij grote bedrijven zoals Unilever of het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Dat straalt gastvrijheid uit. De schoonmaker spreekt tegenwoordig Engels en kent de organisatie en kan een medewerker of bezoerker de weg kan wijzen. Als organisatie moet je daar wel in durven investeren. Ik voorspel dat in de toekomst bedrijven facilitaire taken gaan uitbesteden aan partijen die de hoogste graad van gastvrijheid bieden.’

BARRISTAFACILITAIRBEDRIJF GEEFT ACTE DE PRÉSENCE OP TOUR DE DITO

Op 17 november zal Barrista aanwezig zijn in de Maassilo te Rotterdam op dit unieke lifestyle en beauty event.

Barristafacilitair wil hierbij haar relaties,vrienden en bekenden uitnodigen

om een hapje en drankje te komen drinken en te genieten van de lifeshows

die te zien zullen zijn op deze dag.

Barristafacilitair wil laten zien waar wij voor staan en hopen u daar te mogen ontvangen.

Bestel uw gratis kaarten nu

.tour

Goed schoonmaken beperkt het ziekteverzuim

Contactmomenten maar ook oppervlakken blijken prima bronnen om infecties over te dragen. Dus is het belangrijk om oppervlakken als deurknoppen, toetsenborden, schakelaars, telefoons, kantinetafels en bureaus goed schoon te houden, stelt Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA).

Het KIZA adviseert: zorg ervoor dat de schoonmakers voldoende tijd krijgen om de werkruimtes goed schoon te houden. Aangezien er sprake is van een keten van besmettingen, is het ook belangrijk om de handhygiëne van de werknemers te benadrukken. Met deze maatregelen kunt u het risico op de uitbraak van infecties – en daarmee ook het ziekteverzuim – verlagen. De werkgever draagt verantwoordelijkheid voor de hygiëne op de werkvloer en daarom is er mogelijk ook een rol voor de arbodiensten weggelegd.

Bron: www.rendement.nl

Virus