Vloeronderhoud, hoezo lange termijn?

kolumn: Vloeronderhoud, hoezo lange termijn?

Als we kijken naar alle ontwikkelingen in het facilitaire werkveld gecombineerd met de huidige economische crisis, moet ik af en toe nadenken over het belang op lange termijn, vijf jaar en langer in relatie tot onze klanten met veelal kortere termijncontracten. Jazeker, vijf jaar is met de snelle technische ontwikkelingen en marktomstandigheden al een lange tijd! Om dit naar vloeronderhoud toe te vertalen: welk belang hebben aannemers in de schoonmaakbranche nog dat het onderhoud van vloeren optimaal is en voor de opdrachtgever kostenbesparend op de langere termijn?

We lezen in de vakbladen artikelen over producten die vanuit de fabriek op vloeren zijn aangebracht. Andere producten die volgens de brochures minimaal vijf jaar dieptereiniging en een beschermlaag zetten van bijvoorbeeld linoleumvloeren overbodig maken. Ik spreek hier geen oordeel over uit!

Als we dus kijken naar de contracttermijnen van zeer veel contracten, dan doet zich de vraag voor of het voor schoonmaakbedrijven interessant is om in duur(zaam) vloeronderhoud te investeren. Immers, na “hen de zondvloed” of “als we de keuring maar doorkomen”. De opdrachtgever investeert ook niet in een langdurige relatie, soms hierover al dan niet terecht geadviseerd. Opdrachtgevers moeten ‘ze’ tenslotte scherp houden (?).

Kijken we ook naar het contractuele prijsniveau waarmee dit soort onderhoud aangeboden is en uitgevoerd moet worden, dan is het duidelijk dat voor investeringen nu, gelet op de langere termijn, ook geen ruimte is. Dat geldt ook als het periodieke vloerenonderhoud door de hoofdaannemer ook nog eens wordt uitbesteed. De vraag: hoe kan de aannemer/onderaannemer dan nog wat verdienen en tegelijk kwaliteit kan leveren door vloeren goed te diepstrippen en met kwaliteitproducten van A-merken te behandelen? Hoe groot is dan de verleiding? Laat u zich alleen door prijs leiden? Belang klant?

Toevallig sprak ik recent iemand die mij expliciet een voorbeeld gaf van een zeer grote opdrachtgever. De (grote) contractbeheerder presenteerde een gefundeerd stuk over een serieuze besparing op de langere termijn, waarvoor nu beperkt geïnvesteerd moest worden. Resultaat: de contractbeheerder – met een beperkte contracttermijn – moest het zelf maar oplossen. En niet: hoe kunnen we het samen oppakken? Einde discussie. Hoezo, lange termijn?